Welcome to AIPI

THAM VẤN GIA ĐÌNH

Dịch vụ

THAM VẤN GIA ĐÌNH

“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, mỗi một khó khăn thử thách của một thành viên trong gia đình đều ảnh hưởng đến tất cả các thành viên còn lại, tạo nên những xáo trộn, hụt hẫng, bế tắc, không an toàn trong môi trường gia đình, ảnh hưởng đến cảm xúc và hành vi của các thành viên trong gia đình. Bạn và cả gia đình cần được trợ giúp để giải quyết những thử thách của mình bằng cách ngồi lại với nhau, cùng với sự hỗ trợ của Chuyên gia, để mọi người có cơ hội nhìn lại, đối mặt và tìm ra hướng đi cho cả gia đình trên cơ sở tôn trọng và chấp nhận nhau.

VIỆN TÂM LÝ XÃ HỘI QUỐC TẾ MỸ

American International Psychosocial Institution

error:
Scroll to Top
Scroll to Top