Welcome to AIPI

NĂNG ĐỘNG NHÓM

Dịch vụ

NĂNG ĐỘNG NHÓM

Quá trình xã hội mà trẻ em tương tác với nhau trong các nhóm nhỏ, có mục tiêu chung, bởi lẽ đó các thành viên gắn kết với nhau bằng những giá trị và văn hóa nhất định. 

 

Thông qua năng động nhóm, hệ thống các hành vi và quá trình tâm lý xảy ra trong một nhóm có hữu ích cho việc tìm hiểu thái độ, hành vi và cảm xúc của trẻ, từ đó vận dụng sức mạnh của nhóm để giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm, có tinh thần đồng đội, tạo sự gắn kết và thay đổi tích cực trên từng cá nhân trong nhóm

VIỆN TÂM LÝ XÃ HỘI QUỐC TẾ MỸ

American International Psychosocial Institution

error:
Scroll to Top
Scroll to Top