Welcome to AIPI

KHÁM PHÁ BẢN THÂN

Dịch vụ

KHÁM PHÁ BẢN THÂN

Khám phá bản thân là một hành trình các chuyên gia sẽ đồng hành cùng trẻ để các em tự hiểu chính mình, mục tiêu trong cuộc sống, giá trị cốt lõi của bản thân, cảm xúc, khuynh hướng hành động/ứng xử trong các tình huống, phong cách, lý tưởng, niềm tin…

Từ đó giúp các em biết nhận thức, chấp nhận bản thân, từng bước cải thiện và hoàn thiện bản thân. 

VIỆN TÂM LÝ XÃ HỘI QUỐC TẾ MỸ

American International Psychosocial Institution

error:
Scroll to Top
Scroll to Top