Welcome to AIPI

THAM VẤN CÁ NHÂN

Dịch vụ

THAM VẤN CÁ NHÂN

Có lẽ trong cuộc sống bạn sẽ có những giai đoạn cảm thấy chơi vơi, mất phương hướng, căng thẳng…Đôi khi Bạn có thể tự vượt qua được, tuy nhiên khi vấn đề gây xáo trộn, đau khổ, ảnh hưởng đến chất lượng sống, công việc, các mối quan hệ… đó là lúc chúng ta cần sự hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp. Tham vấn cá nhân là cơ hội để bạn nhận được sự hỗ trợ tại những thời điểm nhiều thách thức mà mình phải đối mặt trong cuộc sống.

VIỆN TÂM LÝ XÃ HỘI QUỐC TẾ MỸ

American International Psychosocial Institution

error:
Scroll to Top
Scroll to Top