ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA ĐANG LÀM VIỆC TẠI AIPI

Cố vấn cấp cao
Cô ÁNh Nguyệt
Chuyên gia tham vấn tâm lý
cô Hoàng yến
Chuyên gia Tâm lý xã hội
Cô Hoà Nguyễn
Chuyên gia Tâm lý xã hội
cô Lai Thi

Đội ngũ chuyên gia AIPI là những nhà thực hành tâm lý xã hội có kinh nghiệm làm việc lâu năm với trẻ em và gia đình. Chúng tôi cùng đồng hành với trẻ và gia đình đối mặt với các thách thức trên cơ sở dựa vào điểm mạnh và nguồn lực từ gia đình với quan điểm mỗi ngày một tốt hơn.

error:
Scroll to Top
Scroll to Top