Tự kỷ là gì ?

Các triệu chứng và chẩn đoán bệnh tự kỷ Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là một rối loạn phát triển liên quan đến sự suy giảm khả năng giao tiếp và xã hội, sở thích bị hạn chế hoặc hành vi lặp đi lặp lại và thách thức với xử lý giác quan. Thuật ngữ …

Tự kỷ là gì ? Read More »