Tháng Mười 2022

Tập huấn Nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ hội viên tham gia mạng lưới xã hội bảo vệ trẻ em khu vực phía Nam

Chương trình tập huấn :“NÂNG CAO NĂNG LỰC BẢO VỆ TRẺ EM CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HỘI VIÊN THAM GIA MẠNG LƯỚI XÃ HỘI BẢO VỆ TRẺ EM KHU VỰC PHÍA NAM” ️Sáng nay 28/10/2022, Viện Tâm Lý Xã Hội Quốc Tế Mỹ vinh dự khi được mời làm báo cáo viên cho chương …

Tập huấn Nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ hội viên tham gia mạng lưới xã hội bảo vệ trẻ em khu vực phía Nam Read More »

error:
Scroll to Top
Scroll to Top