CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 2022

“ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP  – Rút ngắn con đường thành công của bạn”  Lựa chọn nghề nghiệp không đơn thuần là tìm kiếm một công việc đảm bảo cuộc sống, mà là tiền đề để tạo dựng thành công dựa vào tố chất, khả năng và nỗ lực của mỗi cá nhân. Nghề nghiệp là …

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 2022 Read More »